Hopp til innhold
Min side - meld sak

Avhjelp

Ved feil og mangler ved en vare er avhjelp en fellesbetegnelse på at selger reparerer tingen eller gir kjøper ny vare, slik at han/hun får mangelfri vare i samsvar med avtalen. Omlevering og retting er de vanligste reaksjonene ved mangel i forbrukerforhold. Disse beføyelsene er ansett for å være samfunnsøkonomisk best egnet til å ivareta selgers og forbrukers behov ved mangler.