Hopp til innhold
Min side - meld sak

Deling av verdier og gjeld ved separasjon/skilsmisse

Ved separasjon og skilsmisse skjer det en oppløsning av de tidligere ektefellenes formuesfellesskap. Det partene har opparbeidet seg av verdier, eiendeler og gjeld gjennom ekteskapet skal fordeles.

Unntak fra ekteskapsloven

Ekteskapslovens utgangspunkt er at det skal skje en likedeling av verdier og gjeld. Det finnes likevel unntak fra hovedregelen. Hvis ektefellene har avtalt gjennom ektepakt at de har helt eller delvis særeie, skjer det ingen deling av det som omfattes av særeiet. Dette tas udelt med ut av den som er oppført som eier.

Et annet unntak er at det den enkelte ektefelle hadde med seg inn i ekteskapet, eller har mottatt i arv eller gave fra andre enn den andre ektefellen i løpet av ekteskapet, skal man udelt kunne ta med seg ut igjen. Det er likevel viktig å være klar over at det kun er verdien, ikke selve eiendelen (f.eks en hytte), man kan ta med seg ut. Videre er det en forutsetning at verdien er i behold. Det vil si at har man for eksempel overført en eiendel til den andre ektefellen, så har man den ikke lenger i behold selv. Dette er ofte tilfelle hvis den ene eier boligen ved ekteskapsinngåelsen, og overfører deler (ofte halvparten) av grunnbokshjemmelen til den andre under ekteskapet. Dreier deg seg om et pengebeløp som er forbrukt i ekteskapet, bortfaller muligheten til å kreve skjevdeling for dette beløpet.

Hovedregelen er videre at man ikke kan stifte gjeld for andre enn seg selv. Det vanligste er imidlertid at ektefeller har felles gjeld, i tillegg til eventuell egen forbruksgjeld. Man kan kreve gjeldsfradrag for egen gjeld som kun den ene ektefellen er ansvarlig for. Dette vil kunne påvirke delingsgrunnlaget mellom ektefellene. 

Deling av verdier og eiendeler

Deling av verdiene og deling av eiendelene er ikke det samme. Verdiene deles i hovedtrekk som beskrevet ovenfor. Eiendelene fordeles etter eierforhold. Selv om verdien som hovedregel skal deles likt, kan den ene av ektefellene ha krav på å beholde selve gjenstanden. Hovedregelen er at den som eier en gjenstand fullt ut eller i det vesentlige (antatt i juridisk teori som 75 % eller mer) har krav på å overta den, se ekteskapsloven § 66. Verdien av gjenstanden skal imidlertid deles som nevnt ovenfor.