Hopp til innhold
Min side - meld sak

Ideell arveandel

Et testament vil gå foran loven hvis det som testamenteres bort ligger innenfor hva testator (den som skriver testamentet) kan bestemme over i testamentet. Den som skriver et testament må blant annet respekterer minstearven på 2/3 til livsarvingene. Den ideelle arveandelen vil også endres ut fra hvor mange arvinger man er. Som enebarn vil den være 100 % mens den med fire søsken vil kunne være 1/5.

For eksempel vil to barn arve hver sin ideelle halvpart etter sin far (dersom det ikke finnes noe ektefelle eller andre barn). Dersom faren i stedet har bestemt at den ene skal arve den frie tredjedelen, vil de ideelle andelene ha blitt endret til 2/3 til den ene og 1/3 til den andre.