Planlegg forskudd på arv med fremtidsfullmakt

Her kan du lese hva kan man bestemme i en fremtidsfullmakt om egen formue med tanke på forskudd på arv.

Vi har tidligere skrevet om hva en fremtidsfullmakt er, hva ektefellene kan regulere i en slik fullmakt, om formkrav, med mer.

Advokatene i HELP opplever at barn (livsarvinger) tar kontakt og opplyser at forelderen er dement og bor på aldershjem. Barna eller vergene opplyser for eksempel at forelderen ikke kan sitte med ansvar for boligen mer, og at Fylkesmannen har gitt tillatelse til å selge denne. 

Livsarvingene har likevel fått avslag på søknaden om å fordele overskuddet mellom seg som forskudd på arv. Arvingene er enige om en fordeling av formuen, og de opplyser at dette også ville ha vært forelderens ønsker. Forelderen har ikke behov for at alle pengene står på en konto, når vedkommende er på gamlehjem. Det foreligger ingen skriftlige erklæringer fra foreldrene. 

Ikke krav på forskudd

Arvinger har aldri noe rettskrav på forskudd på arv. Hvis man søker Fylkesmannen om forskudd på arv, må det foretas en interesseavveining. Det skal mye til før Fylkesmannen gir tillatelse, selv om alle arvingene er enige. Formuen tilhører forelderen frem til vedkommende går bort.

Foreldre må gi tillatelse

For å unngå en slik situasjon bør foreldre, mens de ennå er friske, gjøre seg noen tanker om hele eller deler av formuen skal deles ut som forskudd på arv dersom de for eksempel får langtidsplass på sykehjem eller liknende. Dersom foreldrene ønsker at barna skal få forskudd på hele eller deler av arven i et slikt tilfelle, bør de skrive en fremtidsfullmakt som regulerer dette. Vår erfaring er at foreldre ofte ønsker at barna, så snart det er mulig, kan få glede av formuen som de selv ikke lenger behøver. 

Tilsvarende problemstillinger dukker også opp i situasjoner hvor lengstlevende sitter i uskiftet bo med samtykke fra særkullsbarna. Dette har jeg skrevet om her.

Rådene vi gir her er generelle, og kan ikke automatisk brukes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat.
Selv om vi ikke kan gi saksbehandling her, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til tipsoss@help.no.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no