Barnets medbestemmelsesrett

I takt med barnets alder og modenhet økes barnets innflytelse på beslutninger som gjelder barnet.

Vi skal lytte til barn uavhengig av alder. Foreldre bør etterstrebe å få frem barnets egne mening, og unngå å påvirke barnet i annen retning. Vi skal alltid være lydhøre overfor barn i alle aldre, selv de minste barna. I følge barneloven øker involveringen av barna og deres innflytelse i takt med alder og utvikling.

Barn over syv år skal bli hørt dersom de har en mening om bosted og samvær. Når barnet har fylt tolv, skal barnets mening tillegges stor vekt. I praksis har større tenåringer sterk medbestemmelsesrett. De velger i praksis selv hvor de vil bo og legger sterke føringer på samværsordningen med den andre forelder, med mindre barnet skulle velge en ordning som er uheldig eller skadelig for det.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no