Alle har rett til en god advokat

Kun LO-medlemmer kan få LOfavør Advokatforsikring. Mer enn 250 000 LO-medlemmer og deres familier har rett til fullverdig advokathjelp fra HELPs advokater gjennom LOfavør Advokatforsikring. Enten du trenger svar på et juridisk spørsmål, hjelp til å inngå en avtale eller advokat i en rettssak, betaler du ingen timepris. 

Disse LO-forbundene har kollektiv advokatforsikring for medlemmene sine

 • Handel og Kontor i Norge*
 • Norsk Transportarbeiderforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 • Norges Offisersforbund
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Postkom
 • Norsk Lokomotivmannsforbund
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Skolenes landsforbund
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
*HK innfører LOfavør Advokatforsikring f.o.m. 1. november 2017

Saker løst for LO-medlemmer med LOfavør Advokatforsikring

Barn og økonomi etter samlivsbrudd

Jeg anbefaler samboerkontrakt og gjensidig testament

Høyt konfliktnivå om skifte

 

Har ikke forbundet ditt kollektiv advokatforsikring? Hvis flere går sammen på arbeidsplassen, får alle i klubben/foreningen advokatforsikring til rabattert pris. Du kan også tegne forsikringen individuelt

Alle har rett til en god advokat!

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no