Trygghet i privatlivet med LOfavør Advokatforsikring

Kun LO-medlemmer kan få LOfavør Advokatforsikring. Mer enn 250 000 LO-medlemmer og deres familier har rett til fullverdig advokathjelp fra HELPs advokater gjennom LOfavør Advokatforsikring. Enten du trenger svar på et juridisk spørsmål, hjelp til å inngå en avtale eller advokat i en rettssak, betaler du ingen timepris. 

Slik får du advokathjelp, også i privatlivet

 • Som LO-medlem kan du tegne LOfavør Advokatforsikring kollektivt sammen med de andre i en gruppe på arbeidsplassen din. 
 • Du kan også forsikre deg individuelt. Alle medlemmer av LO-forbund får rabatt på Advokatforsikring. 
 • LO-forbund kan inngå kollektiv avtale om advokatforsikring. Den kollektive avtalen gjelder for alle forbundets medlemmer, og du betaler da ikke noe ekstra for advokathjelp utover den kollektive betalingsordningen. I dag har medlemmene av 12 norske og to svenske LO-forbund fullverdig advokathjelp gjennom forbundet sitt. De kan bruke advokat i privatlivet uten å betale timepris. 

Disse LO-forbundene har kollektiv advokatforsikring for medlemmene sine

 • Handel og Kontor i Norge
 • Norsk Transportarbeiderforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 • Norges Offisersforbund
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Postkom
 • Norsk Lokomotivmannsforbund
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Skolenes landsforbund
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 

Her finner du de fagområdene vi gir advokathjelp til. 

 

Med LOfavør Advokatforsikring betaler du ingen timepris for advokathjelpen. 

 

Kunder får tilgang til Min side, hvor du enkelt kan følge kundeforholdet ditt, opprette en sak og følge den, og du kan sette opp, endre og lagre avtaler digitalt.

 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no