Faglige artikler

Prisen hindrer kontakt med advokat

I en helt fersk undersøkelse for HELP, har vi spurt 1 000 nordmenn om bruk av advokat. Nesten 9 av 10 (87 %) svarer at de har vært i en konflikt eller situasjon som utløser juridiske spørsmål de siste 4-5 år. I snitt er barnefamiliene i 3 slike situasjoner hvert år. Snittet i befolkningen er 2.6.

Les mer

Får hevet boligkjøpet med advokathjelp fra HELP

Faksimile fra VG-nett 25.11.17

– Jeg hørte de første lydene like etter overtagelse, tassing og tidvis høye gnagelyder, sier mannen til VG gjennom sin advokat, Johan G. Bernander.

Les mer

Vant over boligselgerforsikringen

Faksimile fra Rix: A-pressens digitale riksavis 12.12.17.

Les mer

Advokathjelp digitaliseres 

Men advokatene forsvinner ikke. "De som bygger det nye Norge" er tittelen på Podkastserien der teknolog Silvija Seres intervjuer de hun mener påvirker samfunnsutviklingen i Norge. Nå kan du høre HELPs Johan Dolven fortelle om hvordan digitalisering gjør advokathjelp tilgjengelig for folk flest, og om filosofien bak HELP og hvem vi er.

Les mer

Høyesterett styrker kjøpers posisjon

Årets viktigste dom for boligkjøpere ble avsagt av Høyesterett før sommeren. Saken er ført av HELP gjennom tre instanser. Høyesterett presiserer nå hvordan vurderingen av hva som er en "vesentlig"  mangel skal gjøres

Les mer

Høyesterett avliver "prosentlæren"

Prosentregning er ikke avgjørende for om eiendommen er i "vesentlig" dårligere stand etter avhl. § 3-9 2. punktum. Dette fremgår av Høyesteretts dom 31.05.17 i sak HR-2017-1073-A.

Les mer

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no