Line Karlsen Ask

Advokat MNA, HELP-advokatene

Line fikk advokatbevilling i 2007 og har vært ansatt i HELP siden 2008. Hun har sitt spesialfelt innenfor familie-, arv-, skifte- og barnerett.

Line har omfattende prosedyreerfaring. 

Jeg er særlig opptatt av å styrke barns rettsstilling i samfunnet, og jobber som mentor for Barnas Jurist som HELP er bidragsyter til.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no