Rettshjelpstiltakene skal styrkes, ikke svekkes, Erna!

Gateuristens ca 150 frivillige hjelper mennesker som ellers faller utenfor alle andre støtteordninger i ca 3 000 saker årlig. Og behovet er enda større.

Les mer

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no