Hanne Marte Olset

Produktsjef, advokat /Product Manager, lawyer

Hanne Marte har ansvar for produktutvikling, oppfølging av mange av våre viktigste samarbeidspartnere og hun er prosjektleder for vår digitale satsning. Hun startet i HELP i 2009 og jobbet som advokat frem til 2015. Hennes spesialfelt var da familie- og arverett.

Hanne Marte har også internasjonal erfaring fra arbeid hos HELPs eierselskap ARAG i Tyskland. 

Det er alltid hyggelig å komme på jobb i HELP, og ingen dager er kjedelige.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no