Advokatforsikring

Din egen advokat når du trenger hjelp i privatlivet. 

Du betaler ingen timepris. 

Med HELP Advokatforsikring Privat får du og din familie rask tilgang

til spesialisert advokathjelp på privatlivets viktigste rettsområder. 

Du får:

  • 15 timer rådgivning fra advokat per år og dekning av juridiske kostnader opp til 2 millioner kroner hvis saken må løses i rettssystemet.
  • Tilgang til juridiske avtaler og skjemaer, utarbeidet av advokat.
  • Full dekning av egne og eventuelt idømte saksomkostninger.
  • Ingen timepris ved bruk av HELPs advokater.
  • Egenandel kr 4000 ved advokathjelp i tvistesaker.

Advokathjelp til

Arv

Kjøp

Netthets og ID-tyveri

Eiendom

Familie

Tilbakemelding fra kunde med Advokatforsikring

Svært takknemlig for jobben advokat Katrine Bergum Røysland gjorde. Noe som hjalp oss betydelig i arveoppgjøret.

Tilbakemelding fra kunde med Advokatforsikring

Jeg syns det var en hyggelig totalopplevelse og medførte at jeg vant saken min. Forøvrig kan det være jeg må be om litt bistand også senere.

Tilbakemelding fra kunde med Advokatforsikring

Veldig fornøyd med oppfølgingen og responstiden. Grundig og informativ redegjørelse i saken, samtidig som det også var lærerikt.

Uten medlemskap

Familierett

Barnerett

Arverett

Kjøpsrett

Husleie

Naborett

Identitetstyveri

LOfavør Advokatforsikring Forbund

Familierett

Barnerett

Arverett

Fast eiendomsforhold

Kjøpsrett

Krenkende nettpubliseringer

Førerkortbeslag

Ingen tillegg

Inkludert i medlemskontingenten

LOfavør Advokatforsikring Individuell

Familierett

Barnerett

Arverett

Fast eiendomsforhold

Kjøpsrett

Krenkende nettpubliseringer

Førerkortbeslag

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no