Hopp til innhold
Min side - meld sak

Hjelper kunden hele veien

HELPs forretningsidé er å tilby advokathjelp gjennom forsikring. Når mange betaler litt i premie, kan alle få hjelp når de trenger det, uten å betale timepris. Og siden starten i 2005 har vi bevist at spesialisert advokathjelp uten timepris er viktig for boligkjøpere.  

Gjennom boligkjøperforsikringen får kjøper saken sin utredet av advokat i HELP. Er det sannsynlig at saken mot selger kan føre frem, dekker forsikringen alle nødvendige kostnader, helt til Høyesterett om nødvendig. Et eksempel på en sak hvor sakskostnadene var nesten fem ganger så høye som tvistegjenstandens verdi er denne saken, der en av HELPs advokater vant i Høyesterett. 

I tillegg fjerner boligkjøperforsikringen risikoen for idømte sakskostnader.  Den som taper i retten, vil som hovedregel måtte erstatte motpartens sakskostnader, i tillegg til at han må dekke sine egne. Denne risikoen gjør at mange uten forsikring ikke har råd til å forfølge saken sin, og blir et lett bytte for en sterk selgerforsikring som avviser kravet, eller kommer seg unna ved å tilby et magert forlik.