Hopp til innhold
Min side - meld sak

Nye priser fra 1. januar 2018

HELP har holdt prisene uendret de siste to årene, derfor kommer det nå en prisjustering fra nyttår.

Vi opplever stabil volumutvikling, men antall henvendelser øker noe. I 2016 hadde vi i overkant av 11 000 henvendelser fra boligkjøpere, i 2017 passerer vi 12 000 som har spørsmål rundt boligkjøpet.

Vi ser også at bruken av fagkyndige rapporter har økt de siste årene, en kostnad som dekkes av HELP. For 2017 vil nesten 20 prosent av premieinntekten gå til takster og fagkyndige rapporter. 

Finansskatt

Fra januar 2017 ble alle forsikringsselskap pålagt finansskatt, blant annet for å korrigere for momsfritak. Dette innebærer en ekstra skatt på lønnsutgifter på 5 prosent, samt 1 prosent ekstra bedriftsskatt.

Prisendring

På bakgrunn av dette øker også prisene på HELP Boligkjøperforsikring fra årsskiftet (merk at prisene på aksjeleiligheter og rekkehus justeres ned i pris): 

 

Vi tar ansvaret for å oppdatere prisene i meglersystemene innen 1. januar 2018.

Nye produktark vil legges ut her om kort tid. 

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål. Vi gleder oss til fortsatt godt samarbeid!