Hopp til innhold
Min side - meld sak
Med boligkjøperforsikring trenger du ikke tenke på hvor mange advokattimer du bruker. Har du en sak, sørger advokaten din hos oss for at den blir løst til ditt beste.

Mange klager på boligkjøpet. Få vinner frem uten eksperthjelp. Advokaten din i HELP vet hvilke argumenter som taler for saken din, hvilke som taler mot, og hvilke som veier tyngst. Uten profesjonell hjelp kan en slik prosess bli lang og ressurskrevende.

Boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt til selgers eierskifteforsikring. Tegner du boligkjøperforsikring, får du hjelp av din advokat i HELP til å vurdere saken. Hvis det er mulig å vinne frem, håndterer advokaten din saken, fra start til slutt. 

Hva dekker boligkjøperforsikringen?

Mer om forsikringen:

HELPpodden: Gode tips fra advokater om blant annet boligkjøp