Hopp til innhold
Min side - meld sak
Mange av oss får ikke det vi er blitt lovet når vi kjøper varer og tjenester. Dessverre hjelper det ikke å ha rett hvis vi likevel ikke får det vi har krav på.

Forbrukerkjøpsforsikring sikrer hele husstanden gratis advokathjelp knyttet til klagehåndtering på varer og tjenester dere har kjøpt.

Hjelp ved kjøp av alle typer nye varer og tjenester

Med forbrukerkjøpsforsikring får du advokathjelp ved kjøp av alle typer nye varer og tjenester. Forutsetningene er at de koster over kr 3.000 og er kjøpt hos en forhandler.

Eksempler på dette er:

Komplett liste over hva som dekkes finner du i forsikringsvilkårene.

Hva gjør HELP for deg?

Hva må du selv gjøre?

Pris

Kr 598 per år.

 

Forsikringen gjelder for hele husstanden (ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år).