Din egen advokat når du trenger det!

HELP forsikring gjør advokattjenester tilgjengelig for folk flest på en helt ny måte. Våre kunder betaler kun forsikringspremie og får advokathjelp ved behov. Enten man bare ønsker et råd, eller saken ender i retten, betaler man ingen timepris.

Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring

Advokathjelp for boligkjøpere

Advokatforsikring

Advokatforsikring

Advokathjelp for folk flest

HELP-bloggen

Hvordan unngå konflikt med bilverkstedet?

12. september 2014
Advokatfullmektig Mariann Holtskog Landsverk

Møt 2 av våre dyktige advokater

Birgitte Schjøtt Christensen

Birgitte er fagansvarlig for familie- og arverett i HELP. Birgitte har arbeidserfaring som politi- og dommerfullmektig, har jobbet som privatpraktiserende advokat siden 1998, og sittet på alle sidene i rettssalen frem til hun begynte i HELP i 2007.

William G. Bugge

William har betydelig erfaring med tvisteløsning i og utenfor rettsapparatet. I HELP er William avdelingsleder og jobber primært med kontraktsrett og fast eiendom. William jobber også som frivillig medarbeider i Gatejuristen og har tidligere vært ansatt hos Namsfogden i Oslo.

HELP Forsikring har rundt 115 ansatte fordelt på kontor i Oslo og Stockholm. I overkant av 80 av disse er advokater og advokatfullmektiger. Hovedkontor og administrasjon ligger i Oslo.
Gå til oversikten over alle våre ansatte

Om bloggen

Vårt viktigste mål er å gjøre advokattjenester tilgjengelig for folk flest. På HELP-bloggen håper vi å kunne redusere avstanden juridisk språk ofte skaper mellom advokaten og den som har spørsmål. Vi ønsker med andre ord å skrive om juridiske tema på en mindre formell måte enn advokater vanligvis gjør. HELP-bloggen inneholder juridiske tips og råd fra våre dyktige kolleger. Spør oss gjerne! Kanskje vi kan svare på ditt spørsmål neste gang. Vi håper at mange vil ha glede av å lese det vi skriver!   

Siste innlegg

Hvordan unngå konflikt med bilverkstedet?
Hvordan unngå konflikt med bilverkstedet?

Nylig fikk vi inn en sak vi synes er et godt eksempel på hva som er uakseptabel service fra et bilverksted og hva du ikke trenger å finne deg i som kunde. Personlig bruk av en bil på verksted uten godkjenning av bilens eier er verken vanlig rutine eller akseptabelt.

Les innlegget

Les alle blogginnlegg

Skribenter

Dag Are Børresen

Informasjonssjef og advokat MNA

16 blogginnlegg
Birgitte Schjøtt Christensen

Fagansvarlig familie og arv/advokat MNA

8 blogginnlegg
Silje N. Andresen

Fagansvarlig Boligkjøperforsikring/advokat MNA

5 blogginnlegg
Lars Grøndal

Fagansvarlig kjøpsrett/advokat MNA

11 blogginnlegg
Se alle skribenter