Hvordan legge til rette for samvær med begge foreldre?

Barnet har rett til å ha god kontakt med begge sine foreldre, og rett til samvær med den forelder det ikke bor sammen med. Samværet skal blant annet tilpasses barnets alder, tilknytning til nærmiljø, reiseavstand, etc.

Vurderingen er konkret og individuell, og tilpasses hvert barn. Søsken kan ha forskjellige ordninger hvis det er det beste for dem.

Barnelovens sjablong for samvær

Barneloven har en sjablong som verken er forpliktende eller retningsgivende, men en ordning som mange benytter seg av. Den går ut på samvær én ettermiddag i uken med overnatting, annenhver helg, tre uker i sommerferien, og annenhver høst-, jule-, vinter-, og påskeferie. Andre forlenger helgene om det er praktisk mulig, og noen dropper midtukesamværet. Mange deler skoleferiene likt.

Hvis foreldre arbeider ubekvem arbeidstid/skift, må samværet tilpasses slik at barnets rett til nær kontakt med begge foreldre ivaretas. Unntaksvis hender det at samvær er uheldig for barnet, slik at det er best for barnet å redusere samværet og/eller knytte sikringstiltak til samværet som rusmiddelprøver eller tilsyn.

Reisekostnader

Med mindre foreldrene blir enige om noe annet, skal reisekostnader i forbindelse med samvær deles etter størrelsen på inntektene deres. Det som skal deles er kostnader til barnets reise, og nødvendige reisekostnader til henting og bringing. Hvis samvær skjer der barnet bor, skal samværsforelderens reisekostnader deles.

Rådene vi gir her er generelle, og kan ikke automatisk brukes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat.
Selv om vi ikke kan gi saksbehandling her, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til tipsoss@help.no.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no