Naborett og eiendom

Naboloven setter grenser for trær og mennesker. Plan- og bygningsloven stiller krav til bygg og regulerer byggesaker. Om du leier eller eier får du gode råd fra våre advokater her.

Løste saker

Problematisk naboforhold

Vår kunde flyttet til hus på landet. Nærmeste nabo var en gårdbruker med mange hundre mål og som blant annet drev med bier. Etterhvert oppstod det noen mindre uoverensstemmelser mellom naboene.

Naboens tujahekk

Busker og trær skaper både hygge og mange nabokonflikter. HELPs kunde med advokatforsikring trengte advokathjelp da naboens tujahekk nærmet seg 4,5 meters høyde.


Fagansvarlig advokat

Thomas Nygaard

Fagansvarlig fast eiendom, advokat MNA

Direkte: +47 22 98 52 22

E-post:

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no