Lik deling ved dødsfall som ved samlivsbrudd

Samboere uten felles barn har ikke arverett etter hverandre. Avdødes ”pott” er lik avdødes dødsbo, som fordeles på avdødes arvinger.

Testament

Samboere med felles barnBegrepet felles barn brukes særlig om barn en har med nåværende ektefelle/samboer. Les mer arver 4 G, som tilsvarer ca. kr 320.000 i dag. Ønskes en annen fordeling av arven enn lovens ordning, må det opprettes testamentDet som skal skje etter vår død kan vi bare regulere i testament. Mange har skrevet andre nedtegnelser eller gjort muntlige avtaler eller løfter, men disse er ikke bindende. Arvinger kan velge å respektere andre erklæringer om de ønsker, men det har de ingen plikt til.  Les mer. Mange samboere ønsker å tilgodese hverandre gjensidig ved testament, mens andre foretrekker at arven går ubeskåret til barna.

Ofte vil dødsfall utløse forsikringsutbetalinger, og forsikringsavtalen regulerer hvem som er begunstiget. Slik utbetaling går utenom dødsboet, direkte til den begunstigede, og skal ikke deles med andre arvinger.

Arveplanlegging

Forsikringssummen kan være betydelig og er et viktig moment i arveplanleggingen. Kanskje gjenlevende samboer vil klare å løse ut avdødes livsarvinger og overta boligen uten å få økonomiske vanskeligheter. Hvis ikke, bør en vurdere om gjenlevende skal gis arverett ved testament eller kanskje partene kan tegne privat livsforsikring i tillegg.

Vanligvis er samboere begunstiget om de har hatt felles folkeregisteradresse i minst to år, eller de har barn sammen. Ønskes en annen begunstigelse, kan sikrede sende inn skjema som registreres hos forsikringsselskapet.

Sjekk forsikringene

Dere må selv undersøke med arbeidsgiver (personalansvarlig) hvem som er begunstiget ved dødsfall iht. livs-/ulykkesforsikring, og med hvilket beløp. Endring av begunstigelsen må dere ordne selv med forsikringsselskapet. Dere må også undersøke om dere har tegnet individuelle forsikringer (eks. gjennom fagforening eller bank) og/eller har gjeldsforsikring.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no