Arbeidsattest

En arbeidstaker som slutter i jobben sin har krav på en skriftlig attest, altså en arbeidsattest. 

Arbeidsattesten skal minimum inneholde opplysninger om arbeidstakers navn og fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og hvor lenge arbeidsforholdet varte. Informasjon om arbeidsattest finnes i  Arbeidsmiljøloven.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no