Boligselgerforsikring (eierskifteforsikring)

Boligselgerforsikring er en ansvarsforsikring som dekker boligselgers økonomiske ansvar.

Det vil si at i de tilfeller boligkjøper har et berettiget krav mot boligselgeren, vil kjøper kunne få utbetaling fra selgers boligselgerforsikring/eierskifteforsikring.

Betalingsdyktig motpart

Det er viktig å være klar over at boligselgerforsikringen aldri vil dekke mer enn selgers ansvar etter avhendingslovenAvhendingsloven gjelder avhending av fast eiendom når avhendingen skjer frivillig ved salg, bytte eller gave. Les mer. Videre dekker ikke forsikringen alle forhold selger kan holdes ansvarlig for. Fordelen ved at det er boligselgerforsikring er at kjøper uansett vil kunne forholde seg til en betalingsdyktig motpart. Dersom kjøper har et berettiget krav mot selger, vil han alltid få utbetaling, og trenger ikke bekymre seg over om selger ikke kan betale.

Når har du et berettiget krav?

Det er ikke slik at selgeren er ansvarlig for alle feil ved boligen. De aller fleste eiendommer blir i dag solgt ”som den er” (”as is”), det vil si at boligen selges som den fremstår ved kjøpers besiktelse. Det betyr i korte trekk at det kun foreligger et berettiget krav når:

  • Selger har holdt tilbake opplysninger om eiendommen som han kjente, eller burde kjenne til, og at dette hadde virket inn på avtalen. (§ 3-7)
  • Selger har gitt uriktig opplysninger til kjøper, og dette hadde virket inn på avtalen. (§ 3-8)
  • Dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn det man hadde grunn til å regne med, ut i fra kjøpesum og forholdene for øvrig. (§ 3-9) 
  • Eller at tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt. (§ 3-3)

Svært vanskelig å få gjennomslag på egen hånd

Selv om selskapene som selger boligselgerforsikring lover utbetaling for berettigede krav, opplever de fleste å få avvist sitt krav. Det er riktignok slik at mange krav som fremsettes ikke er berettigede etter avhendingsloven, men også i de tilfeller man har et berettiget krav, kan det oppfattes meget vanskelig og tidvis nærmest umulig å få utbetaling fra selgers boligselgerforsikring. Veldig mange saker havner i retten, og da er det viktig for kjøper å ha tilgang på spesialisert advokat En advokat er en person som ervervsmessig yter rettshjelp ved rådgivning og representasjon i og utenfor rettssalen. Les meruten å måtte betale selv, ikke minst slippe å tenke på risikoen for å måtte betale motpartens omkostninger. 

Det er mange og viktige regler å forholde seg til i slike saker. Desto viktigere er det å ha bistand fra spesialisert advokat, slik at man ikke risikerer å tape et berettiget krav, eksempelvis dersom man ikke sørger for å reklamere i tide.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no