Ferdigattest

Attest som utstedes av kommunen som bekreftelse på at et byggetiltak er ferdigstilt i henhold til godkjent byggesøknad, jf. Plan- og bygningsloven § 21-10.

Ferdigattest evt. midlertidig brukstillatelse, skal legges fram for kjøper av fast eiendom før handel sluttes, typisk som del av salgsoppgaveEn salgsoppgave, også kalt prospekt, har i hovedsak to formål. Salgsoppgaven skal markedsføre boligen på best mulig måte og det skal gi kjøperen nødvendig informasjon om boligen i forkant av kjøpet. Les mer eller lignende. Foreligger ikke slik attest eller tillatelse, skal det opplyses om det.

Foreligger det ikke ferdigattest, vil dette kunne skyldes at bygningen er i strid med krav i byggesakslovgivningen, og at det kan være ulovlig å ta bygningen i bruk før ferdigattest eller midlertidig bruksattest er hentet inn fra kommunen. For mange eldre bygninger, som ble oppført/endret før det ble lovfestet krav til ferdigattest, vil det ikke foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

Så lenge bygningen og bruken av denne er uendret og ikke strider mot de krav som gjaldt da bygget ble ferdigstilt, kan bygget og bruken av dette som hovedregel lovlig videreføres til tross for nye og strengere krav i lovgivningen. Ved søknadspliktige endringerEn rekke bygningsmessige tiltak er søknadspliktige. Dette betyr at man må søke kommunen før tiltaket igangsettes.  Les mer av bygningen eller bruken av denne, kommer imidlertid de til enhver tid gjeldende lovkrav til anvendelse, også evt. krav til ferdigattest.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no