Folketrygdens grunnbeløp

En beregningsfaktor som fastsettes av Stortinget 1. mai hvert år. Forkortes ofte ”G”.

Folketrygdens grunnbeløp påvirker blant annet sykepenger, dagpenger ved arbeidsledighet, hvor mye som kan settes av til egen pensjon med fradragsrett i virksomhet og hvor stort forskuddslån man kan ta opp i eget selskap.

G per 1.5.2015: 90 068 kr (folketrygdl § 1-4). Oppdatert G finner du blant annet på NAVs nettsider  og hos Skatteetaten.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no