Forbehold

Forbehold må være så konkrete som mulig, og kan for eksempel gjelde positive opplysninger om eiendommen, som er gitt muntlig.

Eksempel:

Det fremkommer ikke noe om avløpsrørenes tilstand i salgsdokumenteneSalgsdokumentene er de skriftlige opplysningene du får i forbindelse med boligkjøpet: salgsoppgave/prospekt, verdi- og lånetakst/boligsalgsrapport/tilstandsrapport, selgers egenerklæring, kjøpekontrakt med vedlegg, samt overtakelsesprotokoll. Les mer, men selger sier på visning at avløpsrørene ble skiftet sommeren 2008. Det kan være hensiktsmessig å formulere et forbehold ved budgivning om at dette faktisk er gjort ettersom utskiftning av avløpsrør kan være kostbart.

Avløpsrørene kan for eksempel være plassert under garasjen, eller en skiferbelagt gårdsplass. Forbeholdet viser at budet er gitt under forutsetning at opplysningen om avløpsrørene var korrekt. Den dagen avløpsrørene ryker, vil et slikt forbehold være et sterkt moment for hvilken forventning kjøper knyttet til eiendommen før hun eller han la inn bud.

Del av kjøpekontrakten

Hvis kjøper og selger avtaler at selger skal påta seg oppgradering av eiendommen, for eksempel utbedre en taklekkasje, kan det være hensiktsmessig å få dette inn som en del av kjøpekontraktenVed alle kjøp er det vanlig å ha en kjøpekontrakt. Dette er som regel en skriftlig nedtegning som regulerer forhold rundt en overdragelse mellom kjøper og selger. Les mer. Det bør avklares at forholdene skal være utbedret for selgers regning innen overtakelseRisikoens overgang fra selger til kjøper. Nøklene overtas av kjøper. Det hender at kjøper eller selger ikke vil overta/overlevere eiendommen. Les mer.   

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no