Gjeldsbrev

Et gjeldsbrev er en skriftlig erklæring (et dokument) om å skylde en viss sum penger.

Gjeldsbrevet kan også inneholde et krav om renter på det skyldige beløpet. For at kreditor Kreditor brukes om den som har et rettslig krav på en ytelse i form av penger eller annen formuesgjenstand fra en skyldner, debitor. Les merskal kunne inndrive pengene direkte gjennom namsmyndighetene uten en rettskraftig dom, er det visse vilkår som må være oppfylt.

Dersom gjeldsbrevet underskrives av to vitner, samtidig med både kreditor og skyldneren, vil dette være et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 som gjør at kravet kan innkreves direkte ved hjelp av namsmannen. I andre tilfeller må kreditor ta saken til retten og få dom for kravet sitt.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no