Gjeldsordning

Fysiske personer med betalingsvansker kan få hjelp til å få økonomien under kontroll.

Det er et krav at gjelden ikke stammer fra næringsvirksomhet. Gjeldsordning kan bare oppnås en gang. Søknad om gjeldsordning fremsettes for namsmannen på hjemstedet. Du kan lese om gjeldsordning på politiets hjemmesider.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no