Pliktdelsarv

Barna til den som går bort har krav på to tredjedeler av formuen etter avdøde. Dette er pliktdelsarven.

Pliktdelsarv kan i testament begrenses til 1 million kroner til hvert av barna, eller hvert barns linje. 
Den som testamenterer bort formue kan ikke uten særskilt hjemmel råde over pliktdelsarv. Se arveloven kapittel IV.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no