Naboloven

Lov som regulerer rettsforholdet mellom naboer, herunder særlig grensene for hva en kan foreta seg på egen eiendom uten at dette er til ulovlig fortrengsel for naboens og naboeiendommens interesser.

Loven er på nynorsk og har originaltittel "Grannelova". Lovens hovedprinsipp er at "ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til skade eller ulempe" på naboeiendom. Du kan lese hele loven her.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no