Norsk Flygerforbund

Medlemsfordelen LOfavør Advokatforsikring gir alle medlemmer fri tilgang til advokat i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Medlemmer av Norsk Flygerforbund vil få LOfavør Advokatforsikring som kollektiv forsikringsordning fra 1. desember 2019. 

For Norske SAS-Flygeres Forening er forsikringen inkludert i medlemskontingenten fra 1. august 2019. 

Som medlem får du:

  • Juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettssaker innen:

          - familierett
          - arverett
          - førerkortbeslag ved privat kjøring (ikke ved rus eller fartsovertredelse) 
          - ulovlig og krenkende nettpublisering 
          - fast eiendom (ikke kjøp og salg av bolig)
          - kjøpsrett
          - forsikringsoppgjør

  • Dekning av juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner i en tvist når saken må løses ved klagebehandling eller i retten.
  • Tilgang til viktige, digitale juridiske avtaler utarbeidet av advokatene i HELP. Du kan også få opprettet juridiske dokumenter gjennom dialog med en av våre advokater.
  • Full dekning av egne og eventuelt idømte sakskostnader, om saken må avgjøres i domstolene.
  • Egenandel på kr 3000 ved tvist dekkes av forbundet, ved bruk av HELPs advokater.
  • Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i NF.

 

Fullstendige opplysninger om advokatforsikringens nåværende betingelser og begrensninger finner du i forsikringsvilkårene. Se lenke nedenfor.  Vilkårene utvides i tråd med betingelsene beskrevet ovenfor fra 1. desember og vil bli publisert i løpet av november.

 

Vil du snakke med en advokat eller melde en sak? 

Logg deg inn på Min Side, send oss en e-post  eller ring 22 99 99 99. 

 

Arv

Netthets og ID-tyveri

Kjøp

Eiendom

Familie

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no