Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Medlemsfordelen LOfavør Advokatforsikring gir alle medlemmer fri tilgang til advokat i privatlivet. Du betaler ingen timepris.

Som medlem får du

  • Juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettssaker innen:

- barne- og familierett
- arverett
- førerkortbeslag ved kjøring i og utenfor arbeidstid (ikke ved rus eller fartsovertredelse) 
- krenkende nettpublisering (WebHELP)
- fast eiendom (unntatt næringsforhold, kjøp og salg av bolig og odels- og åsetesrett)
 -forbrukerkjøp av varer og tjenester (unntatt advokat- og eiendomsmeglingstjenester)
  og reiser, samt privat kjøp og salg av ting
- forsikringssaker tilknyttet bolig (ikke eierskifte), båt, kjøretøy og reise

  • Ubegrenset rådgivning fra advokat per år
  • Dekning av juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner i en tvist når saken må løses ved klagebehandling eller i retten.
  • Tilgang til viktige, digitale juridiske avtaler utarbeidet av advokatene i HELP. Du kan også få opprettet juridiske dokumenter gjennom dialog med en av våre advokater.
  • Full dekning av egne og eventuelt idømte sakskostnader, om saken må avgjøres i domstolene.
  • Forsikringen gjelder medlemmet, hans/hennes ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist i husstanden gjelder forsikringen for den som har medlemskap i NNN.

 

Fullstendige opplysninger om advokatforsikringens betingelser og begrensninger finner du i forsikringsvilkårene. Se lenke nedenfor.  

 

Vil du snakke med en advokat eller melde en sak? 

Logg deg inn på Min Side, send oss en e-post  eller ring 22 99 99 99. 

 

Gå til www.nnn.no

 

Les også:

 

 

Informasjon på andre språk:

English (engelsk)

Pусский (russisk)

Polski (polsk)

Slovenský (slovakisk)

Lietuvos (litauisk)

Advokatbistand innen:

Eiendom

Arv

Netthets og ID-tyveri

Familie

Kjøp

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no