Hva bruker medlemmer av Skolenes landsforbund advokatforsikringen sin til?

22 januar 2019

Skolenes landsforbund har tilbudt advokatforsikring fra HELP til sine medlemmer siden 2013. På disse seks årene har SL-medlemmene fått hjelp i over 1 300 saker.

Spesielt innenfor arverett, familierett og fast eiendom har medlemmer av Skolenes landsforbund søkt hjelp fra HELPs advokater. Her kommer noen eksempler på saker innenfor de mest "populære" rettsområdene. 

Arv

I HELP får vi mange spørsmål fra mennesker som lurer på stort og smått rundt arv. Hele 33 % av sakene meldt inn av SL-medlemmer handler om arv.

Det kan være et nygift par som har skrevet ektepakt og som samtidig ønsker å opprette et testament. Paret kan ha både felles barn og barn fra tidligere forhold, og ønske om at alle skal behandles rettferdig. Eller det kan være samboere som lurer på om de har samme rettigheter som de gifte? Det kan være besteforeldre som ønsker å føre familiehytta videre til neste generasjon, og at dette skal skje før deres bortgang. Eller det kan være mennesker som opplever sorg når en av deres nære har gått bort, eller snart kommer til å gå bort, og som i alle fall vil forsikre seg om at det praktiske er i orden når alt annet er tungt. I alle tilfeller vil HELP gi den faglige tryggheten som klienten trenger. 

Diagram over saker innenfor hvert fagområde

Les artikler om spørsmål innenfor arverett og eksempler på løste arvesaker her. 

 

Familie

Spørsmålene om juridiske forskjeller mellom ekteskap og samboerskap er mange, ikke bare i forhold til arv.

Mange lurer på hvordan de kan sikre egenkapitalen sin når de skal kjøpe bolig, og hvordan reglene virker ved samlivsbrudd. I og med at det ikke finnes noen samboerlov tilsvarende ekteskapsloven er det spesielt viktig å opprette en samboeravtale. Dette er noe HELP oppfordrer alle samboere til å gjøre og som vi gjerne bidrar til. En samboeravtale gir oversikt over hvem som eier hva, hvordan egenkapital og gjeld er fordelt og skal nedbetales, og hvordan alt skal deles hvis det blir nødvendig.  

Både økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og barnesaker er prioriterte områder for HELP. 27 % av sakene for medlemmer av Skolenes landsforbund går inn under barne- og familierett. 

Les mer om familierett og om barnerett

Fast eiendom

Like mange medlemmer har fått hjelp i saker om fast eiendom. Det er mye som går under dette fagområdet, for eksempel husleieavtaler. Også her er det mange spørsmål; Kan leien justeres når som helst? Hva skjer hvis boligen ikke er som avtalt når hun flytter inn? Kan utleier kaste ut leietaker hvis han ikke oppfører seg slik utleier ønsker?  Nabokrangler er heller ikke uvanlig: Hva gjør du når naboen planerer ut naboeiendommen? Kan hekken din være så høy som du ønsker?

Dette er kanskje spørsmål du ikke tror du trenger advokat til, men naboforhold endre seg raskt, og med dette behovet for juridiske råd. Det er veldig greit å ha noen å kontakte, uten at det koster ekstra – Det har medlemmene i Skolenes landsforbund erfart! 

Her kan du lese mer om fast eiendom. 

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no