Solveig Wangensten Johnsrud

Fagansvarlig barnerett, advokat MNA, HELP-advokatene

Solveig har jobbet i HELP siden 2011. Hun har tidligere erfaring fra JURK og Namsfogden. 

Solveig har jobbet med barnefordelingssaker i flere år, og har omfattende prosedyreerfaring innenfor dette rettsområdet. Hun er også fagansvarlig i barnerett.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no