Hopp til innhold
Min side - meld sak

Ettergivelse av lån/gjeld

Det bør opprettes helst et gjeldsbrev, minst en låneavtale, som beskriver renter og avdrag og forfall. Hovedstol og opptjente renter må føres inn i långiver og låntakers selvangivelser. Det bør stilles sikkerhet for større lån, for eksempel ved et pantedokument som påheftes skyldnerens bolig. Lånet kan være rentefritt. Långiver kan ettergi hele deler av lånet etter forgodtbefinnende.