Hopp til innhold
Min side - meld sak
Netthets og ulovlig og krenkende nettpublisering er et økende samfunnsproblem. Med WebHELP får du fullverdig advokathjelp til å få slettet innhold på internett. Uten å betale timepris. 

Med WebHELP får du:

Typiske eksempler på ulovlig og krenkende nettpublisering:

 

Fullstendige opplysninger om forsikringens betingelser og begrensninger finner du i forsikringsvilkårene. Se lenke nedenfor.  

 

Pris

Kr 298 per år. 

 

Forsikringen gjelder for hele husstanden (ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år).