Hvor mye arver min samboer etter meg?

Er du samboer uten felles barn? Da bør dere opprette et testament der dere tilgodeser hverandre. Nedenfor følger en kort forklaring av reglene dersom man ikke har opprettet et gyldig testament.

Ingen barn, ingen arverett

Etter dagens arvelov er det kun samboere som har, har hatt eller venter felles barn som tar arv etter hverandre. Det betyr at dersom du lever i ugift samliv uten felles barn, vil dere ikke arve hverandre - uavhengig av hvor lenge samlivet har vart. At samboere ikke automatisk tar arv etter hverandre, er det dessverre mange som ikke er klar over, og ofte kan dette medføre store økonomiske problemer for den av dere som lever lengst.   

Felles barn

Dersom du og din samboer har, har hatt eller venter felles barn, sier dagens arvelov at dere vil arve 4 ganger folketrygdens grunnbeløp etter hverandre (i dag 370 304 kroner). Videre vil lengstlevende ha rett til å sitte i uskiftet bo med felles bolig inkludert innbo, samt bil og fritidseiendom som dere har benyttet sammen. Hvis avdøde etterlater seg særlivsarvinger, har disse rett på sin arv straks. Det betyr at gjenlevende samboer må ha samtykke fra avdødes særkullsbarn for å kunne sitte i uskifte. Slikt samtykke forutsetter at særlivsarvingene er over 18 år. 

Din samboers rett til 4 ganger folketrygdens grunnbeløp vil gå foran dine livsarvingers rett til arv etter deg. Etterlater du deg verdier for mindre enn 370 304 kroner vil din samboer således bli din enearving, selv om du etterlater deg barn. 

Testament nødvendig

For å sikre partneren din, om du skulle falle fra først, kan du enkelt opprette et testament der du tilgodeser han eller henne. Dere kan også lage et felles testament der dere tilgodeser hverandre. 

Hvor mye du kan gi din samboer, beror på om du etterlater deg livsarvinger (barn, barnebarn osv.). Les mer om testament her: Hvor mye kan jeg disponere over ved testament.

Samboere kan også sikre hverandre ved livsforsikringer. Hvis du allerede har en livsforsikring, men er usikker på hvem som har rett på utbetalingen ved din død, kontakt forsikringsselskapet ditt og dobbeltsjekk at det er rett person som får pengene.

Det vil om noen år komme en ny arvelov. Hva den nye arveloven vil gå ut på, er det ingen som vet med sikkerhet. Men det er grunn til å tro at samboerskap i større grad vil bli likestilt med ekteskap. Det betyr at samboere vil få en sterkere arveposisjon etter hverandre enn det som følger av dagens arvelov. Les mer om den nye arveloven her

Katrine Bergum Røysland

Advokat MNA (permisjon)

Rådene vi gir her er generelle, og kan ikke automatisk brukes i en bestemt sak. Har du behov for å drøfte enkeltsaker, anbefaler vi at du engasjerer advokat.
Selv om vi ikke kan gi saksbehandling her, kan vi kanskje skrive om "ditt" tema neste gang. Bruk kommentarfeltet nedenfor, eller skriv til tipsoss@help.no.

Kontakt oss på 22 99 99 99 eller post@help.no